Loading...
Avaleht2020-04-06T08:49:48+02:00

Personaalne lähenemine

Nii nagu kõik inimesed on erinevad, on ka kõik ettevõtted erinevad. Seetõttu ei paku me standardiseeritud lähenemist ettevõtjatele, vaid pakume välja lahenduse lähtuvalt püstitatud eesmärgist ja hetkeolukorrast.

Tihti ettevõtjate jaoks on probleemiks üksindus, kuna ei ole kellegagi võimalik mõtteid vahetada ja tekkinud ideid peegeldada. Soovime olla usaldusväärseks partneriks, kes aitab ettevõtjatel tema ettevõtet läbi aja kasvatada ja arendada.

Inimene ei saa ise kõiki asju osata ning alati ei ole mõistlik enda ettevõttesse tööle palgata vastava ala spetsialisti. Vahel on kasulikum osta vajalik teenus ettevõttesse sisse selleks spetsialiseerunud ettevõttest.

Äriplaanide koostamine

Koostame äriplaane pangast laenu või liisingu taotlemiseks, toetuse taotlemiseks, investorite kaasamiseks.

Koostamine lähtuvalt seatud eesmärgile

Ei ole olemas universaalselt koostatud äriplaani, mis sobib erinevateks olukordadeks. Väga hea äriplaan on koostatud vaid konkreetset eesmärki silmaspidades

Projektide koostamine

Sobiva fondi või toetusmeetme leidmine ja sellest lähtuvalt projekti kirjutamine

Erinevate toetuste taotlemiseks projektide koostamine

Lähtuvalt ettevõtte eripärast ja eesmärgist aitame leida sobiva EU toetusmeetme ning sellest lähtuvalt projektitaotluse kirjutamine ja vajadusel ka projektide juhtimine

Äriidee analüüsimine

Aitame analüüsida ettevõtjal tekkinud ideed ja jõuda järeldusele, kas antud ideed tasub edasi arendada

Analüüs roosade prillideta

Lähtuvalt aastate pikkusest kogemusest, alustavate ettevõtjate peamiseks probleemiks on enda ideesse “armumine”, mil idees nähakse vaid positiivseid külgi. Aitame tuua kõrvalseisja vaadet äriidee analüüsimisse

Rahavoogude koostamine

Aitame koostada rahavooge, mis aitavad analüüsida ettevõtjal äriidee jätkusuutlikkust.

Ettevõtte rahavoogude mudeli ehitamine

Ehitame lähtuvalt ettevõtte eripärast rahavoogude mudeli, mis on igapäevaseks töövahendiks ettevõtjale, aidates planeerida rahavooge ja ennetades käibevahendite puudust

Köögi tunnustamine

Juhul kui soovite avada uut söögikohta, on enne avamist vajalik saada Veterinaar- ja Toiduametilt saada tunnustus köögile, mis kinnitab, et see vastab kõikidele EU ja Eesti normidele ja nõuetele. Vajadusel esindame ettevõtet tunnustamise toimingute tegemisel.

Kiire dokumentatsiooni koostamine ja sujuv koostöö VTA'ga

Inimesele, kes varasemalt ei ole kokkupuutunud köögi tunnustamisega, võib kujuneda antud dokumentatsiooni koostamine väga aeganõudvaks, kuna tähelepanu tuleb pöörata paljudele pisiasjadele. Kiireks dokumentatsiooni koostamiseks ja sujuvaks suhtluseks Veterinaar- ja Toiduametiga on vajalikud varasemad kogemused.

Köögi enesekontrolliplaani koostamine

Enesekontrolliplaan ei ole vaid üheks osaks köögi tunnustamise dokumentatsioonist, vaid on vajalik, et tagada ohutu toit teie klientidele

Enesekontrolliplaani juurutamine ja koolitus

Hästi koostatud enesekontrolliplaan on heaks eelduseks köögis toiduohutuse tagamiseks. Toiduohutus ei lõpe enesekontrolliplaani koostamisega vaid algab sellest, kuna see on aluseks, et toitu valmistatakse vaid värskest ja riknemata toorainest ning toidu käitlemine on nõuetekohane. See eeldab töötajate head väljaõpet. Väljaõpet teostavad meie suurte kogemustega spetsialistid.

Juhtimisalane nõustamine

Üldjuhtimisega seotud teemadel konsultatsioon

Rohkelt juhtimisalaseid kogemusi

Kõiki juhtimisega seonduvaid küsimusi ei saa ettevõtja ettevõtte töötajatega arutada, vajades selleks neutraalset kogemustega usaldusväärset vastaspoolt

Finantsjuhtimine

Arenev ettevõte vajab head finantsjuhtimist, et ennetada käibevahendite nappust

Sinu ettevõtte finantsjuht

Alati ei ole mõistlik palgata eraldi finantsjuhti. Väiksemal ja keskmise suuruse ettevõttel on mõistlik antud teenus sisse osta ja tasuda vastavalt tarbitud teenuse mahule

Veebilehtede koostamine

Wordpressi baasil lihtsamate veebilehtede koostamine ja haldamine

Erinevad kogemused veebilehtede koostamisel ja haldamisel

Tänasel päeval on veebileht peamiseks visiitkaardiks ja müügikanaliks ettevõttele, ilma milleta on väga raske tegutseda kuna see on klientidele esmaseks infokanaliks

Reklaam sotsiaalmeedia kanalites

Sotsiaalmeedia kanalid on kõige soodsam ja efektiivsem viis ettevõtte reklaamimiseks

Hea sümbioos

Nii veebileheküljel kui sotsiaalmeedia kanalitel on omad positiivsed küljed, mis ideaalselt täiendavad teineteist, kui neid oskuslikult kasutada

  • Äriplaanide koostamine – koostame äriplaane pangast laenu või liisingu taotlemiseks, toetuste taotlemiseks, investorite leidmiseks

  • Projektide koostamine – investeeringute tegemiseks sobiva EU fondi leidmine ja vastava projekti koostamine

  • Äriidee analüüsimine – Aitame ettevõtjal analüüsida tekkinud äriideed ja jõuda selgusele, kas antud ideed tasub edasi arendada

  • Rahavoogude koostamine – koostame rahavooge, mis aitavad ettevõtjal analüüsida äriidee jätkusuutlikkust

  • Köögi tunnustamine – Juhul kui soovite avada uut söögikohta, on enne avamist vajalik saada Veterinaar- ja Toiduametilt tunnustus köögile, mis kinnitab, et see vastab kõikidele EU ja Eesti normidele ja nõuetele. Vajadusel esindame ettevõtet tunnustamise toimingute tegemisel.

  • Enesekontrolliplaan – Aitame koostada toitlustuskohale toimiva enesekontrolliplaani, mille peamine eesmärk on tagada ettevõttes toiduohutus ja vältida toidu riknemist. Vajadusel aitame lisaks dokumentatsiooni koostamisele ka töötajate koolitamisel. Hästi koostatud enesekontrolliplaan aitab ettevõtjal kulusid kokku hoida.

  • Juhtimisalane nõustamine – üldjuhtimisega seotud teemadel konsultatsioon

  • Finantsjuhtimine – teenuspõhine finantsjuht, kellele tasutakse lähtuvalt osutatud teenuse mahust

  • Veebilehtede koostamine – wordpressi baasil lihtsamate veebilehtede loomine ja haldamine

  • Reklaam sotsiaalmeedia kanalites – sotsiaalmeedia kanalid on kõige soodsam viis ettevõtte reklaamimiseks

Go to Top