Personaalne lähenemine

Nii nagu kõik inimesed on erinevad, on ka kõik ettevõtted erinevad. Seetõttu ei paku me standardiseeritud lähenemist ettevõtjatele, vaid pakume välja lahenduse lähtuvalt püstitatud eesmärgist ja hetkeolukorrast.

Tihti ettevõtjate jaoks on probleemiks üksindus, kuna ei ole kellegagi võimalik mõtteid vahetada ja tekkinud ideid peegeldada. Soovime olla usaldusväärseks partneriks, kes aitab ettevõtjatel tema ettevõtet läbi aja kasvatada ja arendada.

Inimene ei saa ise kõiki asju osata ning alati ei ole mõistlik enda ettevõttesse tööle palgata vastava ala spetsialisti. Vahel on kasulikum osta vajalik teenus ettevõttesse sisse selleks spetsialiseerunud ettevõttest.

Äriplaanide koostamine

Koostame äriplaane pangast laenu või liisingu taotlemiseks, toetuse taotlemiseks, investorite kaasamiseks.

Koostamine lähtuvalt seatud eesmärgile

Ei ole olemas universaalselt koostatud äriplaani, mis sobib erinevateks olukordadeks. Väga hea äriplaan on koostatud vaid konkreetset eesmärki silmaspidades

Projektide koostamine

Sobiva fondi leidmine ja sellest lähtuvalt projekti kirjutamine

Erinevate toetuste taotlemiseks projektide koostamine

Lähtuvalt ettevõtte eripärast ja eesmärgist aitame leida sobiva EU toetusmeetme ning sellest lähtuvalt projektitaotluse kirjutamine ja vajadusel ka projektide juhtimine

Äriidee analüüsimine

Aitame analüüsida ettevõtjal tekkinud ideed ja jõuda järeldusele, kas antud ideed tasub edasi arendada

Analüüs roosade prillideta

Lähtuvalt aastate pikkusest kogemusest, alustavate ettevõtjate peamiseks probleemiks on enda ideesse “armumine”, mil idees nähakse vaid positiivseid külgi. Aitame tuua kõrvalseisja vaadet äriidee analüüsimisse

Rahavoogude koostamine

Aitame koostada rahavooge, mis aitavad analüüsida ettevõtjal äriidee jätkusuutlikkust.

Ettevõtte rahavoogude mudeli ehitamine

Ehitame lähtuvalt ettevõtte eripärast rahavoogude mudeli, mis on igapäevaseks töövahendiks ettevõtjale, aidates planeerida rahavooge ja ennetades käibevahendite puudust

Juhtimisalane nõustamine

Üldjuhtimisega seotud teemadel konsultatsioon

Rohkelt juhtimisalaseid kogemusi

Kõiki juhtimisega seonduvaid küsimusi ei saa ettevõtja ettevõtte töötajatega arutada, vajades selleks neutraalset kogemustega usaldusväärset vastaspoolt

Finantsjuhtimine

Arenev ettevõte vajab head finantsjuhtimist, et ennetada käibevahendite nappust

Sinu ettevõtte finantsjuht

Alati ei ole mõistlik palgata eraldi finantsjuhti. Väiksemal ja keskmise suuruse ettevõttel on mõistlik antud teenus sisse osta ja tasuda vastavalt tarbitud teenuse mahule

Veebilehtede koostamine

Wordpressi baasil lihtsamate veebilehtede koostamine ja haldamine

Erinevad kogemused veebilehtede koostamisel ja haldamisel

Tänasel päeval on veebileht peamiseks visiitkaardiks ja müügikanaliks ettevõttele, ilma milleta on väga raske tegutseda kuna see on klientidele esmaseks infokanaliks

Reklaam sotsiaalmeedia kanalites

Sotsiaalmeedia kanalid on kõige soodsam ja efektiivsem viis ettevõtte reklaamimiseks

Hea sümbioos

Nii veebileheküljel kui sotsiaalmeedia kanalitel on omad positiivsed küljed, mis ideaalselt täiendavad teineteist, kui neid oskuslikult kasutada

  • Äriplaanide koostamine – koostame äriplaane pangast laenu või liisingu taotlemiseks, toetuste taotlemiseks, investorite leidmiseks

  • Projektide koostamine – investeeringute tegemiseks sobiva EU fondi leidmine ja vastava projekti koostamine

  • Äriidee analüüsimine – Aitame ettevõtjal analüüsida tekkinud äriideed ja jõuda selgusele, kas antud ideed tasub edasi arendada

  • Rahavoogude koostamine – koostame rahavooge, mis aitavad ettevõtjal analüüsida äriidee jätkusuutlikkust

  • Juhtimisalane nõustamine – üldjuhtimisega seotud teemadel konsultatsioon

  • Finantsjuhtimine – teenuspõhine finantsjuht, kellele tasutakse lähtuvalt osutatud teenuse mahust

  • Veebilehtede koostamine – wordpressi baasil lihtsamate veebilehtede loomine ja haldamine

  • Reklaam sotsiaalmeedia kanalites – sotsiaalmeedia kanalid on kõige soodsam viis ettevõtte reklaamimiseks

Rohkem infot pakutavate teenuste kohta